Sektor 3

Sektor přímo nad vlakovou zastávkou. Nejzajímavější cesta je bez debat Hokejka. Zrovna tato cesta není na panoramatu dobře vidět, protože je převážně orientována kolmo k pohledu na stěnu.

Panorama ke stažení.